Affald og sortering

Hvilket affald skal lægges i poser og hvilket skal være løst, når det lægges i containerne?

Madaffaldet skal være i de poser, vi udleverer, og der skal bindes en knude, så containeren ikke bliver smattet. Restaffaldet skal også i poser med knude på, men her skal du bruge dine egne poser. Papir og plast & metal må ikke komme i poser, men skal lægges løst ned i containeren.

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet bliver hentet i to-kammerbiler, så det der er blevet sorteret holdes adskilt fra hinanden. Herefter bliver det genanvendelige plast, metal og papir til nye produkter. Madaffaldet samles ind i særlige plastposer, der tages fra i forsorteringen på anlægget, og bliver så til gødning og energi. Det sidste Restaffald bliver til varme ude på energianlægget ved AVV. Der er ikke noget af det, borgerne sorterer, der bliver blandet sammen.

Den er god nok

Hvorfor skal jeg lægge plast & metal i det samme rum?

Plast og metal kommer på et sorteringsanlæg, hvor det bliver skilt fra hinanden. Derfor må du gerne lægge begge typer i samme rum. Bare husk, at plast og metal endelig skal ligge løst i rummet og ikke i poser.

Hvad er restaffald?

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret alt det andet fra. Hvis der er noget affald, du er i tvivl om, eller som er meget beskidt, kan du også lægge det i restaffald. Ellers kan du spørge os på affald@hjoerring.dk. Restaffaldet brændes og omdannes til elektricitet og varme.

Hvorfor må jeg ikke bruge mine egne poser til madaffaldet?

Vi vil gerne sikre, at så mange som muligt sorterer deres madaffald, og derfor udleverer vi poser og stativer. Poserne er lidt gennemsigtige, og på den måde kan vi sikre os, at poserne ikke indeholder bleer eller andet restaffald.

Hvorfor må der ikke være madrester i plast- og metalemballagen?

Det er vigtigt at huske, at der er mennesker, som skal håndtere emballagen videre i forløbet, og hvis der er mad i forrådnelse i emballagen, giver det et dårligt arbejdsmiljø for dem. Derfor vil vi ikke have madrester i emballagen.

Må der komme pap i papiret?

Pap hører som udgangspunkt hjemme på genbrugspladsen. Men har du små stykker pap, dvs. mindre end en skotøjsæske, må de godt komme i containeren. Små æsker af karton som f.eks. morgenmadspakker eller tandpastaæsker må også komme i papirsorteringen. Slå gerne æskerne sammen, inden du lægger dem i containeren. Så mindskes risikoen for, at de sætter sig fast i containeren ved tømning.

Hvad skal jeg gøre med det farlige affald?

Det farlige affald skal i den røde miljøkasse eller afleveres på genbrugspladsen.

Bestil en gratis miljøkasse her

Må jeg aflevere elektronik i rummet til plast & metal eller i restaffaldet?

Nej, elektronik er farligt affald, der skal i den røde miljøkasse. Alt med ledninger eller batteri skal i den røde miljøkasse, hvis det kan være deri. Ellers skal det med på genbrugspladsen.

Bestil en gratis miljøkasse her

Hvordan skal batterier sorteres?

Batterier er farligt affald, der skal i den røde miljøkasse eller afleveres på genbrugspladsen. Husk også produkter som småt elektronik og legetøj, hvor batterierne er skjult. Disse skal også i den røde miljøkasse eller afleveres på genbrugspladsen.

Bestil en gratis miljøkasse her

Må jeg komme haveaffald i rummet til madaffald?

Nej. Haveaffald afleveres på genbrugspladsen.

Skal jeg vaske emballagen, inden jeg lægger den i rummet til plast & metal?

Meget emballage kan lægges i uden problemer. Der er dog noget emballage, hvor det er svært at få det sidste mad ud. Det er vigtigt at huske, at der er mennesker, som skal håndtere emballagen videre i forløbet, og hvis der er mad i forrådnelse i emballagen, giver det et dårligt arbejdsmiljø for dem. Derfor vil vi ikke have meget beskidt emballage. Vi ønsker dog heller ikke, at man bruger ekstra ressourcer på at vaske affaldet. Hvis der er en beskidt dåse eller plastikbøtte, så kan man skylle den, hvis man alligevel skal lade noget vand løbe til madlavning eller håndvask. Man kan også tørre det af, hvis man har en brugt serviet eller køkkenrulle. Hvis emballagen er mere beskidt end det, er det bedre at lægge det til restaffald, end at bruge vand, tid og kræfter på at vaske det.

Hvad gør jeg af mit kæledyr, hvis det dør?

Der er mange måder at håndtere et dødt kæledyr på. Små kæledyr kan lægges i en pose der lukkes og derefter i restaffald, man kan grave det ned eller aflevere det til Kæledyrskrematoriet v/Modtagestation Vendsyssel, som sørger for kremering, hvor man kan få asken med sig hjem. Uanset hvad man gør er der nogle forholdsregler der skal tages eller undersøges. Læs mere her: 

Hvorfor må jeg ikke lægge emballage i madaffaldet, når posen til madaffald er lavet af plastik?

Vi vil gerne have sorteringen til madaffaldet så ren som muligt, så derfor vil vi kun have madaffald i poserne. Desuden vil vi gerne have dit emballage sendt til genanvendelse via rummet til plast & metal. Poserne madaffaldet er i bliver forsigtigt brudt op på forbehandlings-anlægget, og derefter sorteres de fra og sendes til forbrænding.

Hvor skal kaffefilter/grums og teposer hen?

De skal i madaffald. Kaffeposen (som du købte kaffen i i butikken) skal derimod til restaffald, fordi posen består af flere slags materialer. Det samme gælder chipsposer og poser med frostvarer.

Hvad hvis jeg ikke gider at sortere mit affald?

Vi håber, at du vil ændre mening og med tiden indse, at det kan være en rar følelse at sortere affaldet. Hvis du ikke gider, så skal du kun bruge rummet til restaffald, så du ikke ødelægger sorteringen for andre. Hvis du smider restaffald i rummene til madaffald, papir eller plast & metal, så ødelægges det, de andre har sorteret, og så kan du blive pålagt et gebyr.

Det er ikke tilladt at afbrænde nogen former for affald - heller ikke haveaffald

Haveaffald skal afleveres på genbrugspladsen