Andet

Hvordan laver jeg en klage om affald?

Rent formelt kan man ikke klage over en afgørelse, der er truffet omkring affald, men man kan klage over at vi evt. ikke har den korrekte sagshåndtering. Det skal man klage til Statsforvaltningen over.

Blandet bolig/erhverv – hvad gælder for dem?

Blandet bolig/erhverv (frisører, revisorer, landbrug o.lign.) må gerne benytte den kommunale ordning og kan bruge den container til genanvendeligt affald, de har fået leveret til husholdningens affald. Forudsætningen for at kunne aflevere erhvervsaffald i den private sortering er, at affaldet har karakter af husholdningsaffald.

Er der behov for mere plads, kan man bestille en ekstra mod betaling. Har du spørgsmål ang. blandet bolig/erhverv, så skriv til os på affald@hjoerring.dk.

Kan man blive fritaget for affaldssorteringen?

Nej det kan man ikke, sorteringspligten omfatter alle. Der kan imidlertid være steder, hvor opgaven ikke er til at løse, det kan være ved borgere der har nedsatte funktioner f.eks. udviklingshæmmede eller demente borgere. Hvis vi hører fra pårørende, der giver en god grund til at den demente eller udviklingshæmmede ikke skal sortere, så imødekommer vi det. Kontakt os på affald@hjoerring.dk

Hvordan betaler jeg for ordningen?

Madaffaldet, plast & metal samt papir & småt pap betales over det faste genbrugsgebyr. Derfor koster det ikke mere, hvis du har brug for mere plads i de containere. Restaffaldet betaler du for over restaffaldsgebyret. Det koster mere, hvis du skal have en større container til restaffaldet. Der kommer nye takster for restaffaldsgebyr og genbrugsgebyr hvert år. Affaldssorteringen er en ordning, der skal hvile i sig selv, og dermed ikke noget kommunen skal tjene penge på.

Er der tømning på helligdage?

Bortset fra den 25. december og 1. januar bliver der hentet affald på helligdagene. Hvis man skulle have hentet den 25. december og 1. januar, får man besked om ny tømmedag via SMS.

Tilmeld dig sms-service her

Renovatøren skal gennemføre indsamlingsopgaverne på almindelige hverdage og på søgnehelligdage, således at de planlagte tømninger på eksempelvis Skærtorsdag skal gennemføres som på en almindelig torsdag.

Kan jeg få en sms, så jeg bliver mindet om, når der skal tømmes?

Tilmeld dig sms-service her

Så hører du fra os, dagen inden der skal tømmes, eller hvis der er ændringer i tømninger pga. eksempelvis sne eller helligdage. Servicen er gratis