Ofte stillede spørgsmål

Her finder du de mest stillede spørgsmål om affaldssorteringen i Vrå.

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: affald@hjoerring.dk

Vi har desuden samlet nogle af de andre spørgsmål fra borgerne - find dem her

Hvem deltager i sorteringen?

I pilotprojektet deltager alle borgere, som bor i Vrå by. Du kan se på kortet nedenfor, om din husstand deltager i projektet.

Hvorfor Vrå?
Hjørring Kommune har en strategi for bæredygtig udvikling og som kommune ønsker vi at give et bidrag til en mere bæredygtig verden. Vrå-projektet er et meget konkret resultat af strategien og dens politiske målsætninger. Alle kommuner i Danmark skal desuden opfylde forskellige krav til øget genanvendelse, fastsat af Folketinget i den nationale affaldsstrategi "Danmark uden affald".

Se "Danmark uden affald" her


Rapport fra COWI 
Gennem længere tid har Hjørring Kommune samarbejdet med Brønderslev Kommune og AVV om den fremtidige affaldssortering i kommunerne. Ingeniørfirmaet COWI har udarbejdet en rapport om, hvilke sorteringsløsninger der giver mest genanvendelse. På baggrund af disse erfaringer og resultater er ordningen for Vrå valgt. Ordningen opfylder de mål om genanvendelsesprocenter, som Folketinget har opsat. Modellen der er valgt for Vrå er den der i rapporten kaldes ”Høj A”.

Vrå er netop udvalgt fordi, der er den rette sammensætning af huse, både parcel, landejendomme, etagebyggeri osv. Størrelsen af byen er også afgørende, da det er med til at give brugbare erfaringer.

16 års erfaring med madaffald
Madaffaldsordningen i Vrå er kopieret fra Billund Kommune, som har 16 års erfaring med indsamling af madaffald. Det vi har kopieret er selve indsamlingen og behandlingen. I forbindelse med projektet i Vrå bygges der ikke et lokalt behandlingsanlæg. På sigt vil kommunen i samarbejde med andre kommuner og private interessenter arbejde for et lokalt anlæg. Disse planer er dog kun i støbeskeen.

Prisen for at få behandlet madaffaldet i Grindsted, er lavere end ved afbrænding i Hjørring, der kommer så merudgifter til kørslen oven i. Det forventes dog ikke, at det samlet vil blive dyrere, nok nærmere lidt billigere.

Hvad sker der med affaldet?

Vi var med på tur, da skraldemændene indsamlede det første affald i Vrå. I videoen herunder kan du se hvordan det foregik og du kan følge affaldets vej.

Hvordan skal affaldet sorteres?

Alle borgere i Vrå skal sortere deres affald i fire grupper.

De fire grupper er:

  • Papir og små pap
  • Plast og metal
  • Madaffald
  • Restaffald

Sådan sorteres affaldet

sorteringsvejledning august 2017

Alle borgere i Vrå har fået en detaljeret sorteringsguide udleveret.

Se Sorteringsguiden her

 

Hvornår bliver affaldet hentet?

Hver husstand i Vrå har fået uddelt to containere med en volumen på 240 liter hver. I hver container findes to rum. I de almindelige affaldssække, der i de fleste tilfælde plejer at blive tømt hver uge, er volumen 140 l.

Med den nye ordning betyder det, at hver husstand har cirka tre gange så meget volumen til deres affald. Derfor er der ikke samme behov for at få tømt hver uge. De nye tømningstider er følgende: 

  • Restaffald og Madaffald tømmes hver 2. uge
  • Papir og Hård plast & metal tømmes hver 4. uge

Selvbetjening

I selvbetjeningsløsningen i boksen nedenfor kan du se din affaldsordning og dine tømningstider. Du kan også tilmelde dig vores SMS-service. Her får du besked inden dit affald hentes og hvis der sker ændringer i forhold til din affaldsafhentning (fx. pga snevejr, tekniske problemer eller helligdage)

I selvbetjeningsløsningen kan du også give besked, hvis dit affald ikke bliver hentet. Ved at udfylde navn, adresse og problem på vores selvbetjeningsløsning, kan vi hurtigt hjælpe dig. Når vi modtager din melding henter vi affaldet indenfor 24 timer. Modtager vi din melding fredag efter kl. 14 kan vi dog først afhente affaldet mandag.

Selvbetjeningsløsninger for affald