Hele Danmark sorterer

"Danmark uden affald" - sådan hedder regeringens ressourcestrategi, hvor målet er at genanvende mere og forbrænde mindre.

Ressourcestrategien sætter fokus på, at vi i Danmark skal se vores affald som ressourcer og udnytte disse ressourcer bedst muligt. På den måde går værdifulde materialer ikke tabt, de bliver genanvendt til gavn for miljøet.

Med stigende priser på materialer kan det også betale sig rent økonomisk, at tage værdierne ud af det affald som vi nu forbrænder.

Over 50 % mere genanvendelse 

Regeringen har med deres ressourcestrategi opsat mål om, at vi i Danmark skal genanvende mere end dobbelt så meget husholdningsaffald på mindre end ti år - dvs. inden år 2022. Det kræver, at alle danskere bidrager til at sortere affaldet, men også at det bliver nemt at sortere.

Regeringen har opsat visioner og mål, men det er op til den enkelte kommune at finde den praktiske løsning, der lokalt passer bedst.

Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside

Læs ressourcestrategien "Danmark uden affald"