Affaldssortering 2018

Fra oktober 2018 skal vi alle sammen til at sortere vores affald derhjemme.

Vi ruller affaldssorteringen ud i hele Hjørring Kommune - dog er sommerhusområderne ikke med i første omgang.

Få svar på de ofte stillede spørgsmål om sorteringen her

Læs mere om, hvordan du håndterer dit affald i Affaldshåndbogen

Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på affald@hjoerring.dk 

Hvorfor skal vi sortere?

Hjørring vil gerne være en bæredygtig kommune, hvor vi sammen arbejder for at for en grøn fremtid med bedre genanvendelse af ressourcerne. Desuden vil vi gerne bidrage til at opfylde Miljø- og Fødevareministeriets ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, hvor målet er, at halvdelen af det almindelige husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.

Hvordan skal vi sortere?

Vi skal sortere vores affald i 4 rum. Madaffald og restaffald skal i en container med skillerum imellem. Plast/metal og papir skal i en anden container.

Sorteringsvejledning

Se sorteringsvejledningen her

Hvad sker der med det, vi skal sortere?

Affaldet bliver hentet i to-kammerbiler, så det der er blevet sorteret holdes adskilt fra hinanden. Herefter bliver det genanvendelige plast, metal og papir til nye produkter. Madaffaldet samles ind i særlige plastposer, der tages fra i forsorteringen på anlægget, og bliver så til gødning og energi. Det sidste Restaffald bliver til varme ude på energianlægget ved AVV. Der er ikke noget af det, borgerne sorterer, der bliver blandet sammen.

Hvornår får vi mere besked om sorteringen?

I løbet af 2018 får du løbende mere at vide om hvordan og hvad, der skal sorteres. Vi skriver til dig med digital post, når der er noget du skal vide. Derudover informerer vi på Hjørring Kommunes facebookprofil, i annoncer i ugeaviserne og ved arrangementer rundt omkring i kommunen.

Du kan også tilmelde dig vores SMS eller e-mail service her

Du får nye containere

I perioden fra den 23. juli til den 5. oktober får alle énfamiliehuse i kommunen leveret to nye affaldscontainere.

 

Husk pladsen til den ekstra sortering med de fire affaldstyper og de 2 containere, hvis du bygger nyt køkken eller laver om i din indkørsel. 

Det er vigtigt, at der er god plads omkring containerne i en evt. afskærmning, så skraldemanden nemt kan tage containeren ud, når den skal tømmes.

Se, hvordan adgangsforholdene skal være her

Se størrelsen på alle containere her

Nedgravede beholdere til boligområder

Når affaldet skal indsamles ved større ejendomme og i boligområder med mange lejemål, kan nedgravede affaldsbeholdere være en god løsning.

Det kan erstatte eller supplere den traditionelle løsning med sække eller minicontainere på hjul. Nedgravede affaldsbeholdere er dermed en oplagt mulighed for boligselskaber, ejerforeninger og andelsboligforeninger mv.

 

Læs mere om nedgravede beholdere til fællesløsninger her

 

Logoer og piktogrammer

Hvis du har brug for vores logo, kan du skrive til os på affald@hjoerring.dk

Hvis du vil printe klistermærker ud til dit køkken, så kan du downloade dem her.