Småpiger sorterer affald

Affaldsprisen stiger i 2021

Vi afleverer mere affald til genanvendelse på genbrugspladserne, og derfor stiger gebyret.

Det har bl.a. været nødvendigt at ansætte flere folk på genbrugspladserne, som kan vejlede folk i, hvilke containere affaldet skal lægges i.

Samtidig er priserne på salg af genbrugsmaterialer er faldet, og det betyder mindre indtægter.

Endelig er det blevet dyrere at brænde restaffald af, fordi energiafgifterne er omlagt, så forbrændingsanlægget har mistet tilskud til indkøb af CO2 kvoter.

Det har også været nødvendigt at renovere ovnene på AVV's forbrændingsanlæg.

Se takster for affald 2021 her