Småpiger sorterer affald

Affald

I Hjørring Kommune sorterer og genanvender vi mest muligt af vores affald. Læs meget mere om det her.

Selvbetjening til affald

Se, hvordan vi sorterer her

Få svar på de ofte stillede spørgsmål om sorteringen her

Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på affald@hjoerring.dk 

Selvbetjening til affald

I vores selvbetjening kan du

  • Se, hvornår du får hentet affald
  • Ændre affaldsordning eller skifte beholder
  • Anmelde manglende tømning eller andre fejl
  • Bestille ekstra tømning, sække og andre ydelser
  • Tilmelde og ændre sms-service
  • Bestille ekstra poser til madaffald
  • Bestille en rød miljøkasse til farligt affald

Gå til selvbetjeningsløsninger her

Hvorfor sorterer vi affaldet?

Hjørring vil gerne være en bæredygtig kommune, hvor vi sammen arbejder for at for en grøn fremtid med bedre genanvendelse af ressourcerne. Desuden vil vi gerne bidrage til at opfylde Miljø- og Fødevareministeriets ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, hvor målet er, at halvdelen af det almindelige husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.

Hvad sker der med det sorterede affald?

Affaldet bliver hentet i to-kammerbiler, så det der er blevet sorteret holdes adskilt fra hinanden. Herefter bliver det genanvendelige plast, metal og papir til nye produkter. Madaffaldet samles ind i særlige plastposer, der tages fra i forsorteringen på anlægget, og bliver så til gødning og energi. Det sidste Restaffald bliver til varme ude på energianlægget ved AVV. Der er ikke noget af det, borgerne sorterer, der bliver blandet sammen.

Hvordan holder jeg mig opdateret?

Vi skriver til dig med digital post, når der er noget du skal vide. Derudover informerer vi på Hjørring Kommunes facebookprofil, i annoncer i ugeaviserne og ved arrangementer rundt omkring i kommunen.

Du kan også tilmelde dig vores SMS eller e-mail service her

Find diverse informationsmaterialer her
Fællesløsninger til boligområder

I boligområder med mange lejemål er det vigtigt, at affaldssorteringen er nem at håndtere for både beboere og skraldemænd.

Er du udlejer, kan du få gode råd til hvordan du indretter affaldssorteringen her

Når affaldet skal indsamles ved større ejendomme og i boligområder med mange lejemål, kan nedgravede affaldsbeholdere være en god løsning.

Det kan erstatte eller supplere den traditionelle løsning med sække eller minicontainere på hjul. Nedgravede affaldsbeholdere er dermed en oplagt mulighed for boligselskaber, ejerforeninger og andelsboligforeninger mv.

 

Læs mere om nedgravede beholdere til fællesløsninger her