Sundhedsaftalen 2015-2018

Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner sikrer koordinering og sammenhæng af indsatsen indenfor sundhedsområdet.

Sundhedsaftalen 2015–2018 er nu godkendt i alle nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Nordjylland.

Den nye sundhedsaftale er gældende fra 1. januar 2015 og indtil en ny aftale træder i kraft. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner. 

Sundhedsaftalen består af tre dele:

Den Politiske Sundhedsaftale - der beskriver den politiske vision og mål

Den Administrative Sundhedsaftale - der beskriver hvordan de politiske mål omsættes til handling

Den Tværsektorielle Grundaftale - der består af tidligere tværsektorielle aftaler, som parterne ønsker videreført

Læs mere om Sundhedsaftalen 2015