Træningsenheden

Har du svært ved at klare hverdagen, arbejdslivet eller fritiden, eksempelvis efter en indlæggelse eller sygdom, kan du have behov for et træningsforløb.

Hvor skal jeg rette henvendelse?

  • Har du været i kontakt med sygehus eller speciallæge og fået udarbejdet en genoptræningsplan? I så fald sender sygehuset planen til Træningsenheden og du vil efterfølgende blive kontaktet af en terapeut herfra indenfor 5 hverdage efter planen er modtaget. Dette gælder både børn og voksne (Sundhedslovens §140).
  • Er du under 18 år, men ikke har været indlagt på sygehus, men mistet funktionsniveau, kan du kontakte Træningsenhedens Børneteam. Henvendelse kan ske fra forældre, sundhedsplejerske, pædagogisk / psykologisk rådgivning (PPR) (Servicelovens §44).
  • Du kan vælge Træningsenheden som leverandør af Vederlagsfri fysioterapi, såfremt din læge har givet dig en henvisning hertil.

Træningsenheden i Hjørring Kommune

  • I Træningsenheden er fysio - og ergoterapeuter, pædagoger og træningsassistenter fordelt på forskellige fag-teams.
  • Træningsenheden er en del af Hjørring Sundhedscenter.
  • I forbindelse med dit træningsforløb kan vi også samarbejde med relevante personalegrupper, for at give det mest optimale tilbud til dig. Dette kan f.eks. være sygeplejerske, plejepersonale, pædagoger, læger og sygehuse.