Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgninger og forventninger.

Speciel behandlingsmæssig tilbud

Har du, på grund af særlige behov, brug for et behandlingstilbud eller bistand, kan Hjørring Kommune være behjælpelig.

Behandling af misbrug samt substitutionsbehandling

Har du et misbrug, som du ønsker at få hjælp til har kommunen en række muligheder du kan benytte dig af.

Genoptræning og vedligeholdende træning

Mangler du hjælp til genoptræning eller ønsker du vedligeholdende træning for at kunne udføre dine daglige gøremål?

Genoptræning efter sygehuskontakt

Har du et behov for genoptræning efter sygehuskontakt kan kommunen være behjælpelig.

Ledsageordning

Formålet med ledsageordningen er, at du på trods af nedsat funktionsevne, kan deltage i aktiviteter uden for dit hjem, uden at skulle bede om hjælp fra familie, venner eller evt. medarbejdere i et botilbud.

Særligt aktivitetstilbud for borgere med demens

Demensramte eller borgere med anden svær kognitiv svækkelse, kan have glæde af at deltage i særskilte aktivitetstilbud.

Kørsel med handicappede til dagtilbud

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgørelse for de borgere, som benytter kommunens tilbud jf. Servicelovens §§ 103 eller 104.

Pasning af nærtstående

Hvis du ønsker at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom kan der muligvis oprettes en pasningsordning.

Visitation til ældreboliger

Ældreboliger er for pensionister, som kan klare sig i egen bolig med personlig og praktisk hjælp.

Visitation til plejeboliger

Plejeboliger er boliger for ældre og handicappede, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring