Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgninger og forventninger.

Særligt aktivitetstilbud for borgere med demens

Demensramte eller borgere med anden svær kognitiv svækkelse, kan have glæde af at deltage i særskilte aktivitetstilbud.

Behandling af misbrug samt substitutionsbehandling

Har du et misbrug, som du ønsker at få hjælp til har kommunen en række muligheder du kan benytte dig af.

Genoptræning og vedligeholdende træning

Mangler du hjælp til genoptræning eller ønsker du vedligeholdende træning for at kunne udføre dine daglige gøremål?

Botilbud

Er du over 18 år og har brug for et botilbud kan Hjørring Kommune hjælpe med en midlertidig eller længerevarende løsning.

Rehabiliteringsophold

Har du brug for hjælp til rehabilitering, og bliver dit behov ikke dækket i dit eget hjem? Så kan Hjørring Kommune hjælpe med et ophold.

Hjemmehjælp

Med et ønske om at alle borgere klarer sig selv bedst muligt og længst muligt tilbydes hjemmehjælp, som ydes rehabiliterende, aktiverende og/eller kompenserende.

Madservice

Kan du ikke klare den daglige madlavning tilbyder Hjørring Kommune levering af færdigtilberedt mad.

Omsorgstandpleje

Et tilbud til dig der er over 18 år, og som pga. psykisk eller fysisk handicap har vanskeligt ved at benytte det almindelige tandplejetilbud.

Afløsning og aflastning i eget hjem samt aflastningsophold

Hvis du selv passer din ægtefælle, forældre eller anden nær pårørende med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om hjælp til afløsning og aflastning.

Tidlig forebyggende indsats og bostøtte

Er du over 18 år og har brug for socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte?

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring