Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgninger og forventninger.

Patientrettet forebyggelse

Indsatsen er målrettet mod at du opnår den højest mulige funktionsevne og livskvalitet i din hverdag.

Primærsygepleje for Ældreområdet

Har du behov for sygepleje grundet en midlertidig eller kronisk sygdom og/eller handicap kan Hjørring Kommune hjælpe.

Genoptræning efter sygehusophold

Sundhedslovens §140. Kvalitetsstandard fra 2019 - side under opbygning.

Omsorgstandpleje

Et tilbud til dig der er over 18 år, og som pga. psykisk eller fysisk handicap har vanskeligt ved at benytte det almindelige tandplejetilbud.

Visitation til plejeboliger

Plejeboliger er boliger for ældre og handicappede, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

Kørsel med handicappede til dagtilbud

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgørelse for de borgere, som benytter kommunens tilbud jf. Servicelovens §§ 103 eller 104.

Madservice

Kan du ikke klare den daglige madlavning tilbyder Hjørring Kommune levering af færdigtilberedt mad.

Rehabiliteringsophold

Har du brug for hjælp til rehabilitering, og bliver dit behov ikke dækket i dit eget hjem? Så kan Hjørring Kommune hjælpe med et ophold.

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Har du funktionsnedsættelse og brug for hjælpemidler i hverdagen? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Speciel behandlingsmæssig tilbud

Har du, på grund af særlige behov, brug for et behandlingstilbud eller bistand, kan Hjørring Kommune være behjælpelig.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring