Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgning og forventninger.

Pasning af nærtstående

Servicelovens §118. Kvalitetsstandard fra 2018 - side under opbygning.

Pasning af døende

Servicelovens §119. Kvalitetsstandard fra 2018 - side under opbygning.

Patientrettet forebyggelse

Indsatsen er målrettet mod at du opnår den højest mulige funktionsevne og livskvalitet i din hverdag.

Primærsygepleje for Ældreområdet

Har du behov for sygepleje grundet en midlertidig eller kronisk sygdom og/eller handicap kan Hjørring Kommune hjælpe.

Behandling af misbrug samt substitutionsbehandling

Sundhedslovens §101, 101a, 141 og 142. Kvalitetsstandard fra 2018 - side under opbygning.

Genoptræning efter sygehusophold

Sundhedslovens §140. Kvalitetsstandard fra 2019 - side under opbygning.

Visitation til plejeboliger

Plejeboliger er boliger for ældre og handicappede, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

Afløsning og aflastning i eget hjem samt aflastningsophold

Hvis du selv passer din ægtefælle, forældre eller anden nær pårørende med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om hjælp til afløsning og aflastning.

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Har du funktionsnedsættelse og brug for hjælpemidler i hverdagen? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring