Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgninger og forventninger.

Merudgifter

Har du merudgifter på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Behandling af misbrug samt substitutionsbehandling

Har du et misbrug, som du ønsker at få hjælp til har kommunen en række muligheder du kan benytte dig af.

Speciel behandlingsmæssig tilbud

Har du, på grund af særlige behov, brug for et behandlingstilbud eller bistand, kan Hjørring Kommune være behjælpelig.

Beskyttet beskæftigelse

Kan du ikke fastholde arbejde på grund af en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer kan du få hjælp her.

Særligt aktivitetstilbud for borgere med demens

Demensramte eller borgere med anden svær kognitiv svækkelse, kan have glæde af at deltage i særskilte aktivitetstilbud.

Aktivitets- og samværstilbud

En indsats til dig der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Kørsel med handicappede til dagtilbud

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgørelse for de borgere, som benytter kommunens tilbud.

Nødkald

Har du brug for at kunne tilkalde akut plejemæssig hjælp? Så kan kommunens tilbud om nødkald være behjælpelig.

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Har du funktionsnedsættelse og brug for hjælpemidler i hverdagen? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Støtte til køb af bil

Har du en funktionsnedsættelse, der påvirker din evne til at færdes i hverdagen? Så kan du søge om tilskud til køb af bil og/eller særlig indretning.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring