Tidlig forebyggende indsats og bostøtte

Er du over 18 år og har brug for socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte?

Tidlig forebyggende indsats og bostøtte er tilbud til dig, der har eller er i risiko for fysisk, psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Den Gode Modtagelse (DGM) er kommunens indgang for tidlig forebyggende indsats. Det betyder også, at hvis du er i målgruppen for en socialpædagogisk indsats, vil du som udgangspunkt blive tilbudt et forløb ved Den Gode Modtagelse inden muligheden for bostøtte.

Tilbuddet henvender sig ikke til borgere, som har et aktivt misbrug. Her kontaktes i stedet Myndighed Handicap

Hvordan henvender du dig?

Du inviteres ind til en råd- og vejledningssamtale efter udfyldelse af henvendelsesskema via vores selvbetjeningsløsning som du finder på nedenstående link.

Henvend dig til DGM for hjælp og støtte (digitalt)

Hent word-udgave til aflevering eller indsendelse (gennem Sikker Post) her

Du er også velkommen til at ringe eller skrive:

 • Telefontid på 72 33 56 50 mellem kl. 9-12 mandag-fredag
 • Skriv på e-mail dgm@hjoerring.dk
 • Indsend henvendelsesskema til kommunens Sikker Post her

Efter indsendelsen af dit henvendelsesskema bliver du indkaldt til en afklarende samtale med en sagsbehandler og vejleder fra Den Gode Modtagelse, hvor din henvendelse vil blive behandlet.

Hvis I løser de udfordringer der var grund til henvendelsen til den afklarende samtale, og du ikke længere har brug for støtte, afsluttes din kontakt med Den Gode Modtagelse. Vurderes det derimod at du har brug for yderligere hjælp og støtte, kan der henvises til yderligere forløb ved DGM eller myndighed med henblik på ansøgning om bostøtte.

Kan du få Tidlig forebyggende indsats eller bostøtte?

For at kunne modtage Tidlig forebyggende indsats, skal dit funktionsniveau kunne forbedres - eller forværring af dit funktionsniveau eller mulige sociale problemer skal kunne forhindres.

Du kan kun komme i betragtning til bostøtte, hvis dine behov ikke kan tilgodeses i uvisiterede tilbud, som f.eks. væresteder eller et forløb i Den Gode Modtagelse.

Hvad er inkluderet i Tidlig forebyggende indsats?

Ved Den Gode Modtagelse bliver der taget udgangspunkt i din ADL (Almindelige Daglige Livsførelse, som står for de opgaver du løser i dagligdagen) og styrkelse af dine egne kompetencer.

Afklarende samtale

Et tilbud til dig, der i forlængelse af den indledende afklaringssamtale har brug for mere afklaring af dit aktuelle behov - 1-4 samtaler af op til en times varighed. Du vil i så fald kunne få tilbudt et gruppeforløb eller individuelt rådgivningsforløb.

Individuelle rådgivningsforløb

Ved de individuelle rådgivningsforløb vil du have mulighed for at kontakte Den Gode Modtagelse efter behov for at få råd og vejledning, f.eks. til din vejleder ved akutte problemstillinger. Forløbet består af op til 6 kontakter på et halvt år, og kan ved særlige omstændigheder forlænges. De individuelle samtaler kan f.eks. handle om:

 • Struktur i hverdagen
 • Støtte til håndtering af koordinering med offentlige instanser
 • Kontakt med og til netværk
 • Samspil og relationer
 • Introduktion til andre tilbud i kommunen, f.eks. væresteder, sportsaktiviteter og frivillige tilbud

Gruppeforløb

Gruppeaktiviteterne strækker sig over 12-14 uger og tager udgangspunkt i dine aktuelle udfordringer og gør brug af ADL. Temaerne kan f.eks. være:

 • Madlavning
 • Post og økonomi
 • Din sundhed
 • Vaner og hverdag
 • Mellem mennesker

Indsatserne har ingen omkostninger for dig, men mulige materialer i forbindelse med aktiviteter, udgifter til transport mv. skal man selv betale

Forløb ved Den Gode Modtagelse
Hvad er inkluderet i bostøtte?

Ved bostøtte kan der søges om træning, genoptræning eller vedligeholdelse af færdigheder inden for disse områder:

Almindelig daglig livsførelse / praktiske opgaver i hjemmet

 • Strukturering af hverdagen
 • Oprydning/rengøring
 • Tøjvask
 • Mad/køkkenhygiejne
 • Indkøb af dagligvarer

Egenomsorg, f.eks.

 • Personlig hygiejne (kropspleje og tandhygiejne)
 • Spisning
 • Påklædning

Socialt liv, f.eks.

 • Etablering og vedligeholdelse af netværk (familie, venner og bekendte)
 • Etablering og opretholdelse af fritids- og kultur
 • Mestring af sociale relationer
 • Socialpædagogisk ledsagelse

Sundhed, f.eks.

 • Sygdomsindsigt/sygdomshåndtering
 • (Jeg-) støttende samtaler
 • KRAM (Kost-Rygning-Alkohol-Motion)
 • Helbred og medicinpædagogik
 • Seksualvejledning
 • Søvn/døgnrytme

Kommunikation, f.eks.

 • Håndtering af post
 • Anvendelse af kommunikationshjælpemidler og teknikker
 • Håndtering af telefoni, digital kommunikation m.m.

Mobilitet, f.eks.

 • Trafiksikkerhed
 • Træning i brug af offentlig transport

Samfundsliv, f.eks.

 • Beskæftigelse/uddannelse/dagtilbud
 • Økonomi
 • Almindelige rettigheder og pligter som samfundsborger
 • Fornemmelse for respektfuld og anerkendende adfærd

Støtten kan gives både individuelt og i en gruppe og tilbydes desuden over telefonen, via SMS eller Skype.

Rutevejledning - sådan finder du Den Gode Modtagelse

Du finder Den Gode Modtagelse på Åstrupvej 15, 9800 Hjørring.

Tog

Nordjyske Jernbaner har togforbindelser lige udenfor døren. Stationen hedder Kvægtorvet St. - se trafikkort for Hjørring by her. Yderligere oplysninger om priser, køreplaner m.m., ring til Nordjyllands Trafikselskab på tlf. 98 11 11 11 eller besøg www.rejseplanen.dk og planlæg din rejse.

Bus

Busser i Hjørring kommune kan findes via www.rejseplanen.dk - se evt. kommunekort eller terminalkort.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen