Særligt aktivitetstilbud for borgere med demens

Demensramte eller borgere med anden svær kognitiv svækkelse, kan have glæde af at deltage i særskilte aktivitetstilbud.

Hvordan søger du?

Myndighed Ældre visiterer til ydelsen i samarbejde med demenskonsulenterne og afdelingslederen for aktivitetsområdet.

Myndighed Ældre
Hjørring Rådhus
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Tlf.: 72 33 55 00 man.-ons. og fre. kl. 9.00-12.00 og tors. kl. 9.45-12.00

E-mail: myndighed.aeldre@hjoerring.dk

Sagsbehandlingstid: op til 5 hverdage

Hvad indeholder tilbuddet?

Aktivitetstilbuddet er i videst muligt omfang tilpasset den enkelte og foregår i små, overskuelige grupper.
Der kan indgå aktiviteter af både social, kulturel og kreativ karakter, med det formål at vedligeholde og stimulere både krop og psyke.

Aktivitetstilbuddet foregår uden for hjemmet, normalt 1-4 gange om ugen.
Borgeren bliver hentet af personalet og kørt hjem igen efter tilbuddet.

Ud fra det enkelte aktivitetscenters muligheder oprettes aktiviteterne, så de så vidt muligt tilgodeser borgerens behov.

Læs mere på Aktivitetscentrenes hjemmeside

Hvem leverer indsatsen?

De særskilte aktivitetstilbud til demente tilbydes på følgende aktivitetscentre:

  • Lynggården i Hirtshals
  • Aktivhuset i Sindal
  • Lundgården i Vrå
  • Vesterlund i Hjørring
Hvad koster det?

Tilbuddet er gratis for borgeren. Borgeren betaler selv for mad og drikke samt udflugter og materialer, der forbruges i forbindelse med aktiviterne.

Ansvarlig redaktør: Morten Thiel