Primærsygepleje for Ældreområdet

Har du behov for sygepleje grundet en midlertidig eller kronisk sygdom og/eller handicap kan Hjørring Kommune hjælpe.

Bor du i Hjørring Kommune og vurderes det, at du har behov for sygepleje ud fra en lægefaglig, sygeplejefaglig og/eller socialfaglig vurdering, kan du benytte dig af dette tilbud.

Hvordan søger du?

Der kan ansøges om sygepleje ved at henvende dig til kommunens koordinator på tlf. 72 33 64 00.

Derudover kan der også ansøges på dine vegne gennem pårørende, visitation, læge, vagtlæge, sygehus og øvrige samarbejdspartnere i og uden for Hjørring Kommune.

Hvad kan sygeplejen indeholde?
  • Udredning, vurdering og behandling i forbindelse med akut opstået sygdom
  • Forebyggende og sundhedsfremmende tiltag
  • Pleje og behandling
  • Rehabilitering
  • Lindrende behandling

Sygepleje kan leveres døgnet rundt alle ugens dage - i en periode som fastlægges ud fra en individuel, faglig vurdering. Primærsygeplejen ydes enten i sygeplejeklinikker, i dit eget hjem eller i Sundhedscenterregi:

Sundhedscenter

Falder du indenfor den sygdomsspecifikke sundhedsaftale, som er indgået mellem Hjørring Kommune og Region Nordjylland vil din sygepleje blive afviklet ved Sundhedscentret - læs mere om det på siden om Patientrettet Forebyggelse.

Sygeplejeklinikker

Hvis du er i stand til selv at møde op eller møde op ved hjælp af andre, fx pårørende, offentlig transport, taxa eller andet vil dit tilbud blive afviklet gennem en af kommunens sygeplejeklinikker.

Dit eget hjem

Denne mulighed tilbydes til dig der ikke er i stand til at komme til en sygeplejeklinik og som har behov for:

  • Sygepleje eller behandling i dit nærmiljø
  • Sygepleje ved pludselig opstået sygdom
  • Særlige behandlingsredskaber, sygeplejeartikler eller hjælpemidler

Særlige hensyn grundet smitsom sygdom

Er du psykisk svækket pga. sindslidelse, senhjerneskade eller misbrug vil der blive lavet en vurdering af hvilken hjælp, der er behov for. Denne vurdering tager udgangspunkt i dit behov samt funktionsniveau.

Hvad koster det?

Sygepleje er gratis. Der er dog en egenbetaling på transport og udvalgte artikler.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen