Ledsageordning

Formålet med ledsageordningen er, at du på trods af nedsat funktionsevne, kan deltage i aktiviteter uden for dit hjem, uden at skulle bede om hjælp fra familie, venner eller evt. medarbejdere i et botilbud.

Ledsagelse tilbydes til personer mellem 18 og 67 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke kan færdes alene, f.eks:

  • kørestolsbrugere
  • blinde og stærkt svagtsynede
  • udviklingshæmmede
  • svært bevægelseshandicappede
  • hjerneskadede 

Du kan få op til 15 timers ledsagelse om måneden.

Hvis man har fået bevilget ordningen inden man fylder 67, kan man fortsat gøre brug af denne, efter man er fyldt 67 år.

Ordningen omfatter ikke borgere, der har nedsat funktionsevne som følge af psykiatrisk lidelse eller af sociale årsager. Desuden er borgere, der i forvejen har en personlig hjælperordning ikke omfattet. 

Sådan søger du

Du ansøger om ledsageordning online ved at benytte vores selvbetjeningsløsning nedenfor.

Ansøg om ledsageordning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf. 72 33 50 67

Hvordan foregår ordningen?

Ledsageren stilles til rådighed af kommunen og du bestemmer hvilke aktiviteter, du ønsker ledsagelse til.
Det kan for eksempel være indkøb, ture til byer, strand, koncert, sport eller familiesammenkomster.
Den eneste betingelse er, at aktiviteten foregår udenfor hjemmet.

Hvad koster det?

Kommunen betaler lønudgiften til ledsageren, og du betaler udgifter til både ledsagerens og din egen befordring.
Du skal også betale for udgifter til aktiviteter, adgangsbilletter, spisning mv., hvis du ønsker ledsagerens tilstedeværelse ved aktiviteten.

Der kan dog efter ansøgning bevilges op til 883 kr. (2018-niveau) om året til dækning af ledsageudgifter.

Ansøg om dækning af ledsageudgifter

Ansvarlig redaktør: Jørgen Olesen