Botilbud

Er du over 18 år og har brug for et botilbud kan Hjørring Kommune hjælpe med en midlertidig eller længerevarende løsning.

Har du, på grund af betydelig fysisk eller nedsat funktionsevne eller socialt problem brug for et botilbud, tilbyder kommunen en løsning. På siden er der samlet flere kvalitetsstandarder, §§ 85, 107 og 108, som dækker over botilbud.

Midlertidige botilbud

Et midlertidigt botilbud er til dig der har brug for hjælp og støtte til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling. Du skal derudover også have et behov for udredning, udvikling eller stabilisering af dit funktionsniveau.

Længerevarende botilbud

Et længerevarende botilbud er til dig der har brug for hjælp og støtte til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dine behov dækket på anden vis.

Nedenfor kan du læse mere om hvordan du søger, hvad kravene er samt hvad botilbuddene indeholder

Sagsbehandlingstid på begge botilbud: op til 12 uger

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen