Beskyttet beskæftigelse

Kan du ikke fastholde arbejde på grund af en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer kan du få hjælp her.

Hjørring kommune tilbyder beskyttet beskæftigelse på enten NBV eller Reva hvor vi i et tæt samarbejde med private virksomheder tilrettelægger et arbejdstilbud som er målrettet dine behov.

Kan du få beskyttet beskæftigelse?

For at kunne ansøge om beskyttet beskæftigelse skal du være under folkepensionsalderen og være ude af stand til at fastholde et job på det ordinære arbejdsmarked.

Du skal desuden have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og som udgangspunkt modtage førtidspension.

Hvad er beskyttet beskæftigelse?

Der tilbydes både teambaserede samarbejdsprojekter samt individuelt tilrettelagte arbejds- og produktionsforløb. som ligner det almindelige arbejdsmarked mest muligt.

Du oplæres i betjening af diverse håndværktøj og maskiner som er relevant til dine arbejdsopgaver. Desuden vil der løbende arbejdes med sociale kompetencer og erhvervsevne.

Hvad kan jeg tjene?

Du vil i beskyttet beskæftigelse få en arbejdsdusør i henhold til socialministeriets bekendtgørelse. Den fastsættes til minimum 5 % af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde. Den bliver desuden fastsat på baggrund af din arbejdsevne.

Transportudgifterne skal du selv afholde hvis du bor mindre end 10 km. fra arbejdspladsen.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen