Behandling af stofmisbrug

Har du eller en af dine nærmeste et problem med stoffer? Få rådgivning og vejledning gennem en uforpligtende samtale.

Er du fyldt 18 år, og ønsker du hjælp til at kontrollere dit misbrug - så har du mulighed for at ansøge om forskellige kommunale behandlingstilbud.

Formålet med indsatsen er at afhjælpe de skader eller problemer, som man kan udvikle med et stofmisbrug. Der vil være fokus på selvstændighed og høj livskvalitet, og vi sigter efter at reducere eller stabilisere dit misbrug - eller måske gøre dig helt stoffri.

Hvordan ansøger du?

Der er mulighed for at ansøge om forskellige behandlinger ved kommunen:

Rådgivning og vejledning

Har du spørgsmål, bekymringer eller brug for information om misbrugsbehandling? Så kan du henvende dig til Misbrugsteamet. Find deres kontaktinformation nederst på siden.

Ansøgning om behandling

Ønsker du hjælp til et misbrug? Så kan du henvende dig til Misbrugsteamet og aftale en tid til udredning med en socialfaglig rådgiver. Udredning er samtale(r) med rådgiveren om dit forbrug, og hvad de betyder for din hverdag. I vil snakke om dine mål for forløbet samt eventuelle ønsker til behandlingstilbuddet.

Afgørelsen om behandling sendes skriftligt.

Anonym behandling

Har du et behov for anonym behandling er det også muligt. Henvend dig til Misbrugscenter Hjørring på telefonnummer 72 33 55 50 og aftal en tid til samtale.

Anonym behandling i anden kommune

Som borger i Hjørring Kommune har du mulighed for at modtage anonym behandling for stofmisbrug i Frederikshavn Kommune. Ansøgningen skal dog gå igennem Misbrugscenter Hjørring.

Hvilken form for behandling kan du få?

Ambulant behandling

Tilbydes hvis du har et moderat misbrug, og du ønsker at blive stoffri. Formålet kan også være minimering af skader ved misbrug.

Ambulant behandling - individuelle samtaler

Du kommer som oftest til samtale 1-2 gange om ugen. Varigheden er cirka en time, men kan variere efter behov. Hvis det ønskes (og er hensigtsmæssigt) kan pårørende inddrages i forløbet.

Dagbehandling

Et forløb der er målrettet den yngre, voksne. Du skal have et omfattende misbrug samt et behov for en helhedsorienteret behandlingsindsats. Formålet med dagbehandling er at støtte dig i at få en mere stabil tilværelse, med ophør eller reduktion af dit misbrug. Du kan også benytte dig af tilbuddet, hvis du har behov for en form for efterbehandling.

Døgnbehandling

Tilbydes dig, der har et omfattende og komplekst misbrug. Inden du kan godkendes til døgnbehandling skal ambulant behandling og dagbehandling være afprøvet - medmindre der er et åbenlyst behov. Som udgangspunkt er der tre faser:

  • Afgiftningsforløb
  • Primær behandlingsforløb
  • Udslusningsforløb (tilrettelægges ud fra en individuel vurdering)

Substitutionsbehandling

Har du et langvarigt og komplekst misbrug har du mulighed for at søge om substitutionsbehandling (lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler). Du kan gøre brug af indsatsen, hvis du ikke kan bruge andre behandlinger eller være en del af et nedtrapningsforløb. Formålet er skadesreduktion og stabilisering af misbruget.

Anonym behandling af stofmisbrug

Rettet mod dig, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer. Indsatsen er ambulant, og tilbydes derfor individuelt samt som gruppebehandling.

Anonym rådgivning og vejledning

Har du spørgsmål, bekymringer eller et behov for oplysninger om stofmisbrug? Så har du mulighed for at få professionel rådgivning og svar på dine spørgsmål.

Omfang og varighed

Omfang og varighed fastsættes individuelt. Det afhænger af, om der bevilges ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling.

Behandlingstilbud vil dog altid være tidsbegrænsede. Ambulant behandling og anonym behandling kan maksimalt bevilges for 12 uger.

Valg af leverandør og pris

Bliver du visiteret til misbrugsbehandling har du ret til at få behandlingen i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud, end det Hjørring Kommune har visiteret til. Valget kan dog begrænses, hvis borgerens fysiske eller psykiske tilstand taler til fordel for sådan en begrænsning.

Ønsker du at gøre brug af en anden leverandør, skal du besøge www.tilbudsportalen.dk. Her ligger de godkendte leverandører du kan vælge imellem.

Behandling for stofmisbrug er gratis*

* I forbindelse med døgnbehandling er der dog egenbetaling på kost og logi. Mulige transportudgifter refunderes ydermere ikke.

Vil du vide mere?

Ønsker du at læse mere om behandling af stofmisbrug kan du nedenfor finde kommunens kvalitetsstandard om misbrug.

Kvalitetsstandard om misbrug