Behandling af misbrug samt substitutionsbehandling

Har du et misbrug, som du ønsker at få hjælp til har kommunen en række muligheder du kan benytte dig af.

Formålet med ydelserne til misbrug er at hjælpe dig med at leve et godt og selvstændigt liv uden rusmidler. Det vil sige vi kan hjælpe dig med at stoppe dit misbrug. Hvis det ikke er realistisk, kan du hjælpes til at begrænse dit indtag. Hermed opnår du en bedre livskvalitet og mindsker de skader der følger med misbruget.

I særlige tilfælde, hvor bestemte betingelser er opfyldt har du mulighed for at få tilbudt anonym stof- og alkoholbehandling. Foruden de behandlingstilbud du kan læse om på denne side har Hjørring Kommune også mulighed for at rådgive og vejlede ved særlige kommunale og regionale familieorienterede tilfælde.

Hjørring Kommune arbejder ud fra strategien om hjælp til selvhjælp. Den bygger på at du ønsker at være mest mulig selvhjulpen og selvbestemmende. Det bliver også aktuelt ved hjælp til misbrug. Læs mere om de enkelte tilbud nedenfor.

Sagsbehandlingstid: 14 dage efter henvendelse*

* Fristen kan afvige, hvis du ikke ønsker at bruge behandlingsgarantien, udebliver fra aftaler eller ikke afleverer oplysninger som er nødvendig for planlægningen af et behandlingsforløb.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen