Aktivitets- og samværstilbud

En indsats til dig der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet med ydelsen er at hjælpe dig med at opretholde eller forbedre dine personlige færdigheder. Målet er at øge din livskvalitet gennem aktiviteter og samvær i dagligdagen.

Hvordan søger du?

Ønsker du at søge om et aktivitets- og samværstilbud skal du tage kontakt til Myndighedsafdelingen for Handicap.

Tlf.: 72 33 50 67
man. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Send e-mail

Send sikker post

Sagsbehandlingstid: op til 8 uger

Kan du gøre brug af ydelsen?

Du skal have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer for at kunne benytte dig af tilbuddet.

Du skal desuden ikke kunne arbejde i et ordinært job eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering eller blive ansat i et fleksjob eller et job med løntilskud for førtidspensionister.

Hvad indeholder et aktivitets- og samværstilbud?

Ydelsen kan bestå af en række forskellige aktiviteter og samvær. Det kan for eksempel være:

  • Sansestimulerende træning
  • Træning i almindelig dagligdags levefunktioner
  • Socialt samvær
  • Dyrepasning
  • Sang
  • Motion
  • Madlavning
  • Udflugter
  • Samtale
  • Gruppearbejde

Tilbuddet har fokus på at være udviklende, rehabiliterende eller som minimum vedligeholdende for dig. Der er desuden ingen omkostninger for dig, da tilbuddet er gratis.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen