Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgninger og forventninger.

Flexhandicapkørsel

Har du et bevægelseshandicap og kan du ikke bruge det kollektive trafiksystem? Så kan du gøre brug af flexhandicapkørsel.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg kan give dig der er fyldt 65 år, råd og vejledning om aktiviteter der kan hjælpe til øget tryghed og trivsel.

Tidlig forebyggende indsats og bostøtte

Er du over 18 år og har brug for socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte?

Afløsning og aflastning i eget hjem samt aflastningsophold

Hvis du selv passer din ægtefælle, forældre eller anden nær pårørende med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om hjælp til afløsning og aflastning.

Korttidsplads

Har du brug for hjælp og støtte udenfor hjemmet, og bliver dit behov ikke dækket i dit eget hjem? Så kan Hjørring Kommune hjælpe med en korttidsplads.

Botilbud

Er du over 18 år og har brug for et botilbud kan Hjørring Kommune hjælpe med en midlertidig eller længerevarende løsning.

Borgerstyret Personlig Assistance

Har du brug for tilskud til dækning af udgifter ved personlig pleje, praktisk bistand eller overvågning og ledsagelse? Så kan Hjørring Kommune hjælpe med tilskud.

Støttekontaktperson til døvblinde

Er du døvblind og mangler hjælp i hverdagen for at give en større livskvalitet? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Merudgifter

Har du merudgifter på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Beskyttet beskæftigelse

Kan du ikke fastholde arbejde på grund af en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer kan du få hjælp her.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring