Rehabiliteringstilbud fra Hjørring Sundhedscenter

Hjørring Kommune vil gerne have attraktive rehabiliteringstilbud for kommunens borgere med kroniske sygdomme.

Udviklingen af disse tilbud sker i takt med at kommunen indgår sundhedsaftaler med Regionen på området.

Rehabiliteringstilbuddene er udviklet efter nationale standarder og tilbydes af sundhedsfagligt personale med specialviden på området.

Rehabiliteringstilbuddene arbejder ud fra en målsætning om:

  • At give den enkelte deltager mulighed for at opnå den højest mulige funktionsevne og livskvalitet i sin dagligdag. 
  • At forebygge yderligere progression af sygdommen. 
  • At styrke patientens egenomsorg.
  • At mindske forbruget af sundhedsydelser. 
  • At øge patienternes kompetence, således at mødet med behandlere i sundhedsvæsenet kvalificeres.

Læs mere om Hjørring Sundhedscenters rehabiliteringstilbud