Nyheder

Information til de praktiserende læger i Hjørring Kommune formidles i samarbejde med praksiskonsulenten og kontaktpersonen I Faglig Udvikling, SÆH via Nord Kaps ugentlige nyhedsmail samt her på siden.

Nyt tilbud i Hjørring Kommune til borgere med osteoporose

Hjørring Kommune har tilsluttet sig sundhedsaften om osteoporose pr. 1. januar 2016. Det betyder, at Hjørring Sundhedscenter nu tilbyder rehabilitering til borgere diagnosticerede med osteoporose. Rehabilitering består af træning to gang om uge og vejledning til at leve en god hverdag med sygdommen.

Det kan være emner som sygdomsforståelse, mad osv. Du kan henvise relevante patienter via ”Sygehushenvisningen” (REF01) til Hjørring Kommune (lokationsnr.  5790001348229).

Se mere på Sundhed.dk her

Status på storrygerprojekt i Hjørring Kommune

I 2015 deltog 317 storrygere(+15 cigaretter/dag) i Hjørring Kommunes rygestopprojekt for storrygere. Af dem var 138 (41 %) opfordret eller henvist til rygestop fra almen praksis. Samarbejdet omkring storrygerne gør en positiv forskel. Af alle deltagerne er 64 % røgfrie efter endt rygestopforløb og stopraten efter 6 måneder er foreløbig ca. 50 %.

Tilbuddet til storrygerne består af rygestoprådgivning og nikotinerstatning. Tilbuddet er gratis. Du kan forsat opfordre eller henvise til tilbuddet via ”Sygehushenvisning” (pakkehenvisning under pakkeforløb) til Hjørring Kommune (lokationsnr.  5790001348229).