Kommunalt Lægeligt Udvalg

Kommunalt Lægeligt Udvalg har til formål at styrke samarbejdsrelationerne mellem Hjørring Kommune og de praktiserende læger i kommunen. Udvalget hed tidligere lægekommunekontaktudvalget.

Udvalget er et rådgivende udvalg nedsat i henhold til landsoverenskomsten om almen lægegerning.

Kommunalt Lægeligt Udvalg består af 3 repræsentanter fra de alment praktiserende læger og 4 repræsentanter fra Hjørring Kommune. Endvidere kan sagkyndige og andre interessenter deltage ad hoc.

Forretningsorden for Kommunalt Lægeligt Udvalg

Mødedatoer i 2017:

  • Onsdag den 8. februar, Hjørring Rådhus
  • Torsdag den 8. juni, Hjørring Rådhus 
  • Torsdag den 5. oktober, Hjørring Rådhus
  • Torsdag den 7. december, Hjørring Rådhus

Mødetiden ligger fast: kl.16.30-18.30.

Herunder kan du læse referaterne fra møderne afholdt i udvalget fra 2015 frem til dags dato:

Referater fra 2017

Referater fra 2015-16