Praksislæge

Er du praktiserende læge i kommunen, har vi her samlet nogle væsentlige oplysninger om kommunen målrettet dig.

Elektronisk kommunikation

Formålet med vejledningen om elektroniske kommunikation er at øge sikkerheden for korrekte oplysninger og dokumentation, vedrørende det fælles samarbejde omkring borgeren.

Hjørring Kommunes lokationsnumre

Ældre/Sundhed: 5790001348229
Sundhedsplejen: 5790001350871
Korrespondancer vedr. LÆ-blanketter: 5790002027192

De elektroniske meddelelser sker efter MedCom standard. Alle henvendelser er underlagt gældende regler om samtykke med borgeren.

I den nedenstående vejledning kan du læse mere om brugen af korrespondancemeddelelser på de enkelte områder.

Følgende anbefalinger gælder dog for alle områder:

 • Korrespondancemeddelelser behandles indenfor max.3 hverdage.
 • Alle korrespondancemeddelelser skal have en overskrift for at lette sagsbehandlingen.
 • Må kun anvendes til borgerrettet kommunikation.
 • Meddelelsen kan kun dreje sig om én borger pr. meddelelse.
 • Omfatter enkelte, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter og må ikke umiddelbart kræve supplerende spørgsmål fra lægens side.
 • Alle akutte henvendelser foretages via telefon.
 • Er meddelelsen svar på et tidligere fremsendt spørgsmål, besvares meddelelsen, så det fremgår, hvad der svares på.
 • E-boks må ikke anvendes til sundhedsfaglig kommunikation mellem kommunen og de praktiserende læger. 

Vejledning om elektronisk kommunikation

Rammeaftale mellem HJK og kommunens praktiserende læger

Rehabiliteringstilbud fra Hjørring Sundhedscenter

Hjørring Kommune vil gerne have attraktive rehabiliteringstilbud for kommunens borgere med kroniske sygdomme.

Udviklingen af disse tilbud sker i takt med at kommunen indgår sundhedsaftaler med Regionen på området.

Rehabiliteringstilbuddene er udviklet efter nationale standarder og tilbydes af sundhedsfagligt personale med specialviden på området.

Rehabiliteringstilbuddene arbejder ud fra en målsætning om:

 • At give den enkelte deltager mulighed for at opnå den højest mulige funktionsevne og livskvalitet i sin dagligdag. 
 • At forebygge yderligere progression af sygdommen. 
 • At styrke patientens egenomsorg.
 • At mindske forbruget af sundhedsydelser. 
 • At øge patienternes kompetence, således at mødet med behandlere i sundhedsvæsenet kvalificeres.

Læs mere om Hjørring Sundhedscenters rehabiliteringstilbud

Nyheder

Information til de praktiserende læger i Hjørring Kommune formidles i samarbejde med praksiskonsulenten og kontaktpersonen I Faglig Udvikling, SÆH via Nord Kaps ugentlige nyhedsmail samt her på siden.

Nyt tilbud i Hjørring Kommune til borgere med osteoporose

Hjørring Kommune har tilsluttet sig sundhedsaften om osteoporose pr. 1. januar 2016. Det betyder, at Hjørring Sundhedscenter nu tilbyder rehabilitering til borgere diagnosticerede med osteoporose. Rehabilitering består af træning to gang om uge og vejledning til at leve en god hverdag med sygdommen.

Det kan være emner som sygdomsforståelse, mad osv. Du kan henvise relevante patienter via ”Sygehushenvisningen” (REF01) til Hjørring Kommune (lokationsnr.  5790001348229).

Se mere på Sundhed.dk her

Status på storrygerprojekt i Hjørring Kommune

I 2015 deltog 317 storrygere(+15 cigaretter/dag) i Hjørring Kommunes rygestopprojekt for storrygere. Af dem var 138 (41 %) opfordret eller henvist til rygestop fra almen praksis. Samarbejdet omkring storrygerne gør en positiv forskel. Af alle deltagerne er 64 % røgfrie efter endt rygestopforløb og stopraten efter 6 måneder er foreløbig ca. 50 %.

Tilbuddet til storrygerne består af rygestoprådgivning og nikotinerstatning. Tilbuddet er gratis. Du kan forsat opfordre eller henvise til tilbuddet via ”Sygehushenvisning” (pakkehenvisning under pakkeforløb) til Hjørring Kommune (lokationsnr.  5790001348229).