Klagemuligheder misbrugsbehandling

Stofmisbrugsbehandling

Afgørelser, der vedrører behandling og betaling for stofmisbrug kan som hovedregel påklages til Den Sociale Ankestyrelse. Klagefristen er 4 uger.

Alkoholmisbrugsbehandling 

Afgørelser, der vedrører behandling for alkoholmisbrug kan ikke påklages til anden offentlig myndighed, da der er tale om en sundhedsfaglig ydelse, og ydelsen er ikke nævnt i § 5 i lov nr. 706 af 25.6.2010, der beskriver, hvilke kommunale afgørelser, der kan klages over.