Elektronisk kommunikation

Formålet med vejledningen om elektroniske kommunikation er at øge sikkerheden for korrekte oplysninger og dokumentation, vedrørende det fælles samarbejde omkring borgeren.

Hjørring Kommunes lokationsnumre

Ældre/Sundhed: 5790001348229
Sundhedsplejen: 5790001350871
Korrespondancer vedr. LÆ-blanketter: 5790002027192

De elektroniske meddelelser sker efter MedCom standard. Alle henvendelser er underlagt gældende regler om samtykke med borgeren.

I den nedenstående vejledning kan du læse mere om brugen af korrespondancemeddelelser på de enkelte områder.

Følgende anbefalinger gælder dog for alle områder:

  • Korrespondancemeddelelser behandles indenfor max.3 hverdage.
  • Alle korrespondancemeddelelser skal have en overskrift for at lette sagsbehandlingen.
  • Må kun anvendes til borgerrettet kommunikation.
  • Meddelelsen kan kun dreje sig om én borger pr. meddelelse.
  • Omfatter enkelte, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter og må ikke umiddelbart kræve supplerende spørgsmål fra lægens side.
  • Alle akutte henvendelser foretages via telefon.
  • Er meddelelsen svar på et tidligere fremsendt spørgsmål, besvares meddelelsen, så det fremgår, hvad der svares på.
  • E-boks må ikke anvendes til sundhedsfaglig kommunikation mellem kommunen og de praktiserende læger. 

Vejledning om elektronisk kommunikation

Rammeaftale mellem HJK og kommunens praktiserende læger