Embedslæge

Embedslægerne følger sundhedstilstanden i befolkningen og yder rådgivning i spørgsmål om sundhed, social- og miljømedicin til staten, regionerne og kommunerne

Embedslægerne er uafhængige af de regionale og kommunale myndigheder og har siden 1. januar 2007 været en del af Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne er samlet i fem embedslægeinstitutioner svarende til hver af landets regioner:

  • Embedslægerne Hovedstaden
  • Embedslægerne Midtjylland
  • Embedslægerne Nordjylland
  • Embedslægerne Sjælland
  • Embedslægerne Syddanmark

Embedslægerne har en døgnbemandet beredskabsvagt, som myndigheder som politi, læger og miljøinstitutioner kan kontakte i særlige situationer.

Forebyggelse, tilsyn og ligsyn 

Embedslægernes daglige opgaver er mangeartede med fokus på at medvirke til at fremme befolkningens sundhed i samarbejde med de lokale myndigheder.

Embedslægernes opgaver:

  • at rådgive politiet ved retslægelige ligsyn og obduktioner og andre retsmedicinske forhold
  • at føre tilsyn med sundhedspersonale, for eksempel ved eventuelt misbrug af alkohol, lægemidler og håndtering af afhængighedsskabende lægemidler. Embedslægerne undersøger også klager over sundhedspersoner for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
  • at føre tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på kommunale plejehjem. Fra 2002 er der foretaget uanmeldte, årlige tilsyn ved alle plejeinstitutioner og visse andre boformer for ældre
  • at bidrage til at forebygge og hindre spredningen af en række smitsomme sygdomme

På Færøerne har Landslægen en lignende funktion, som dog ikke er en integreret del af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Alle embedslæger har gennemgået kursus i samfundsmedicin og er som regel speciallæger i samfundsmedicin