Kvalitetsstandarder

På disse sider finder du samtlige kvalitetsstandarder for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom.

Flexhandicapkørsel

Servicelovens § 5 og § 11. Kvalitetsstandard fra 2018 - side under opbygning

Visitation til plejeboliger

Plejeboliger er boliger for ældre og handicappede, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

Visitation til ældreboliger

Ældreboliger er for pensionister, som kan klare sig i egen bolig med personlig og praktisk hjælp.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg kan give dig der er fyldt 65 år, råd og vejledning om aktiviteter der kan hjælpe til øget tryghed og trivsel.

Gruppebaseret eller individuel hjælp og støtte

Servicelovens § 82. Kvalitetsstandard fra 2018 - side under opbygning

Hjemmehjælp og rehabilitering

Servicelovens §83a, §83 stk. 1 nr. 1 og nr. 2. Kvalitetsstandard fra 2017 - side under opbygning.

Indkøbsordning – udbringning af dagligvarer

Hvis du er i en situation, hvor du af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke kan klare dine indkøb af dagligvarer, kan du søge om hjælp til at få dagligvarer bragt ud af en købmand.

Madservice

Kan du ikke klare den daglige madlavning tilbyder Hjørring Kommune levering af færdigtilberedt mad.

Afløsning og aflastning i eget hjem

Hvis du selv passer din ægtefælle, forældre eller anden nær pårørende med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om hjælp til afløsning og aflastning.

Korttidsplads

Servicelovens §84 stk. 2. Kvalitetsstandard fra 2018 - side under opbygning

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring