Kvalitetsstandarder

På denne side finder du samtlige kvalitetsstandarder for Ældre, Handicap & Psykiatri samt Sundhed & Sygdom.

Lov om almene boliger §5, 54, 54a, 58a og 105 (2016)
Visitation til plejeboliger
Klik her for at læse mere om plejeboliger
Klik her for at læse kvalitetsstandard

Lov om almene boliger §5, 54 og 58a (2016)
Visitation til ældreboliger
Klik her for at læse mere om ældreboliger
Klik her for at læse kvalitetsstandard

Servicelovens §79 (2016)
Forebyggende hjemmebesøg
Klik her for at læse mere om forebyggende hjemmebesøg

Klik her for at læse kvalitetsstandard

Servicelovens §83a, §83 stk. 1 nr. 1 samt nr. 2 (2017)
Hjemmehjælp og rehabilitering: Klik her

Servicelovens §83 stk. 1 nr. 2 (2017)
Indkøbsordning:
Klik her for at læse mere om indkøbsordningen 
Klik her for at læse kvalitetsstandard

Servicelovens §83, stk. 1 nr. 3 (2017)
Klik her for at læse mere om madservice
Klik her for at læse kvalitetsstandard

Servicelovens  §84 stk. 1 (2016)
Afløsning og aflastning i eget hjem: Klik her

Servicelovens  §84 stk. 2 (2016) 
Korttidsplads og træningsplads: Klik her

Servicelovens  §85 (2016) 
Bostøtte i eget hjem: Klik her 

Servicelovens §85, §107 og §108 (2016)
Botilbud: Klik her

Servicelovens  §86 stk. 1 og 2 (2017) 
Genoptræning og vedligeholdende træning: Klik her

Servicelovens  §96 (2017) 
Borgerstyret Personlig Assistance: Klik her

Servicelovens  §97 (2016) 
Ledsagerordning: Klik her 

Servicelovens  §98 (2016) 
Døvblinde: Klik her 

Servicelovens  §101 (2012) 
Behandling af stofmisbrug: Klik her 

Servicelovens  §102 (2016) 
Speciel behandlingsmæssig tilbud: Klik her

Servicelovens §104 (2017)
SAD-tilbud (særlige aktivitetstilbud til demente): Klik her

Servicelovens §105 (2016)
Kørsel med handicappede til dagtilbud: Klik her

Servicelovens §112 (2017)
Nødkald: Klik her

Servicelovens  §112, §113 og §116 (2016) 
Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer: Klik her

Servicelovens  §114 (2016) 
Støtte til køb af bil: Klik her

Servicelovens  §118 (2016) 
Pasning af nærtstående: Klik her

Servicelovens §119 (2016) 
Pasning af døende: Klik her 

Sundhedslovens §119 (2016)
Sundhedsrettet forebyggelse: Klik her

Sundhedslovens §138, §139 (2016)
Primærsygepleje for Ældreområdet: Klik her

Sundhedslovens §140 (2017) 
Genoptræning: Klik her

Sundhedslovens §141 (2012) 
Behandling af alkoholmisbrug: Klik her

Sundhedslovens §142 (2012) 
Lægelig behandling af stofmisbrug: Klik her