Kvalitetsstandarder

På denne side finder du samtlige kvalitetsstandarder for Ældre, Handicap & Psykiatri samt Sundhed & Sygdom.

Lov om almene boliger §5, 54, 54a, 58a og 105 (2016)
Visitation til plejeboliger: Klik her

Lov om almene boliger §5, 54 og 58a (2016)
Visitation til ældreboliger: Klik her

Servicelovens §79 (2016)
Forebyggende hjemmebesøg: Klik her

Servicelovens §83a, §83 stk. 1 nr. 1 samt nr. 2 (2017)
Hjemmehjælp og rehabilitering: Klik her

Servicelovens §83 stk. 1 nr. 2 (2017)
Indkøbsordning: Klik her

Servicelovens §83, stk. 1 nr. 3 (2017)
Madservice: Klik her

Servicelovens  §84 stk. 1 (2016)
Afløsning og aflastning i eget hjem: Klik her

Servicelovens  §84 stk. 2 (2016) 
Korttidsplads og træningsplads: Klik her

Servicelovens  §85 (2016) 
Bostøtte i eget hjem: Klik her 

Servicelovens §85, §107 og §108 (2016)
Botilbud: Klik her

Servicelovens  §86 stk. 1 og 2 (2017) 
Genoptræning og vedligeholdende træning: Klik her

Servicelovens  §96 (2017) 
Borgerstyret Personlig Assistance: Klik her

Servicelovens  §97 (2016) 
Ledsagerordning: Klik her 

Servicelovens  §98 (2016) 
Døvblinde: Klik her 

Servicelovens  §101 (2012) 
Behandling af stofmisbrug: Klik her 

Servicelovens  §102 (2016) 
Speciel behandlingsmæssig tilbud: Klik her

Servicelovens §105 (2016)
Kørsel med handicappede til dagtilbud: Klik her

Servicelovens §112 (2017)
Nødkald: Klik her

Servicelovens  §112, §113 og §116 (2016) 
Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer: Klik her

Servicelovens  §114 (2016) 
Støtte til køb af bil: Klik her

Servicelovens  §118 (2016) 
Pasning af nærtstående: Klik her

Servicelovens §119 (2016) 
Pasning af døende: Klik her 

Sundhedslovens §119 (2016)
Sundhedsrettet forebyggelse: Klik her

Sundhedslovens §138, §139 (2016)
Primærsygepleje for Ældreområdet: Klik her

Sundhedslovens §140 (2017) 
Genoptræning: Klik her

Sundhedslovens §141 (2012) 
Behandling af alkoholmisbrug: Klik her

Sundhedslovens §142 (2012) 
Lægelig behandling af stofmisbrug: Klik her