Kvalitetsstandarder

På disse sider finder du samtlige kvalitetsstandarder for Ældre, Handicap & Psykiatri samt Sundhed & Sygdom.

Visitation til plejeboliger

Plejeboliger er boliger for ældre og handicappede, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

Visitation til ældreboliger

Ældreboliger er for pensionister, som kan klare sig i egen bolig med personlig og praktisk hjælp.

Forebyggende hjemmebesøg

Servicelovens §79a (2018) - Forebyggende hjemmebesøg kan give dig der er fyldt 65 år, råd og vejledning om aktiviteter der kan hjælpe til øget tryghed og trivsel.

Hjemmehjælp og rehabilitering

Servicelovens §83a, §83 stk. 1 nr. 1 og nr. 2. Kvalitetsstandard fra 2017 - side under opbygning.

Indkøbsordning – udbringning af dagligvarer

Hvis du midlertidigt eller længerevarende er i en situation, hvor du af fysiske eller psykiske årsager, eller måske sociale problemer, ikke kan eller har svært ved at klare dine indkøb af dagligvarer, kan du søge om hjælp til at få dagligvarer bragt ud af en købmand.

Madservice

Kan du ikke klare den daglige madlavning tilbyder Hjørring Kommune levering af færdigtilberedt mad.

Afløsning og aflastning i eget hjem

Servicelovens §84 stk. 1. Kvalitetsstandard fra 2016 - side under opbygning.

Korttidsplads og træningsplads

Servicelovens §84 stk. 2. Kvalitetsstandard fra 2016 - side under opbygning.

Bostøtte i eget hjem

Servicelovens §85. Kvalitetsstandard fra 2016 - side under opbygning.

Botilbud

Servicelovens §85, §107 og §108. Kvalitetsstandard fra 2016 - side under opbygning.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring