Kørsel til sygehus

Skal du køres til behandling på sygehuset kan du få nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Kørselskontoret på sygehuset.

Hvis du skal indlægges eller til undersøgelse på sygehuset, kan der i visse situationer bevilges gratis transport. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Kørselskontoret på sygehuset.

Kørselskontorets telefonnummer er 97 64 80 30