Befordringsgodtgørelse til speciallæge pensionist

Befordringsgodtgørelse for pensionister

Pensionsmodtagere

Her kan du læse om mulighederne for at få kørselsgodtgørelse til nærmeste speciallæge. For pensionsmodtagere gælder, at der skal være tale om sygdomstilfælde, idet der ikke ydes kørselsgodtgørelse til forebyggende behandling, f.eks. vaccination for influenza og lignende.

Hvis du modtager pension kan du få ovennævnte kørselsgodtgørelse udbetalt, såfremt udgiften til kørsel overstiger 25,- kr. Det gælder også for udgiften til kørsel til egen læge.

Såfremt du på grund af alvorlig sygdom, er gangbesværet eller er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, har du mulighed for at få bevilget befordring til egen læge samt til nærmeste speciallæge, med NT´s taxa ordning.

Godtgørelse ydes med et beløb svarende til den billigste form for transport, og udbetales ved henvendelse til kommunens Borgerservice. Du skal fremsende/medbringe dokumentation fra lægen eller speciallægen med påtegning om fremmøde.