Befordringsgodtgørelse til speciallæge ikke pensionist

Befordringsgodtgørelse for gruppe 1 sikrede borgere der ikke er pensionister.

Gruppe 1 sikret

Du kan få kørselsgodtgørelse i forbindelse med besøg hos speciallæge under forudsætning af at

  • Der skal foreligge en henvisning fra egen læge
  • Behandlingen har fundet sted for regionens regning
  • Afstanden mellem din bopæl og speciallægen overstiger 50 kilometer og udgiften over 60,- kr.
  • Speciallægen er den, der ligger nærmest din bopæl

Godtgørelse ydes med et beløb svarende til den billigste form for transport, og udbetales ved henvendelse til kommunens Borgerservice (se link ovre til højre). Du skal fremsende/medbringe dokumentation fra speciallægen med påtegning om fremmøde.

Vigtigt

Afstanden fra bopæl til speciallæge opmåles ved hjælp af Krak.dk, korteste rute.
Denne opmåling gør, at de færreste borgere i Hjørring og sydpå kan få befordringsgodtgørelse til Aalborg.

Link til krak.dk (beregn korteste rute)