Befordringsgodtgørelse til speciallæge ikke pensionist

Befordringsgodtgørelse for gruppe 1 sikrede borgere der ikke er pensionister.

Gruppe 1 sikret

Du kan få kørselsgodtgørelse i forbindelse med besøg hos speciallæge under forudsætning af at

  • Der skal foreligge en henvisning fra egen læge
  • Behandlingen har fundet sted for regionens regning
  • Afstanden mellem din bopæl og speciallægen overstiger 50 kilometer og udgiften over 60,- kr.
  • Speciallægen er den, der ligger nærmest din bopæl

Godtgørelse ydes med et beløb svarende til den billigste form for transport, og udbetales ved henvendelse til kommunens Borgerservice. Du skal fremsende/medbringe dokumentation fra speciallægen med påtegning om fremmøde.

Vigtigt

Afstanden fra bopæl til speciallæge opmåles ved hjælp af Krak.dk, korteste rute.
Denne opmåling gør, at de færreste borgere i Hjørring og sydpå kan få befordringsgodtgørelse til Aalborg.

Link til krak.dk (beregn korteste rute)