Kørsel

Hvis du på grund af en fysisk eller psykisk lidelse ikke er i stand til at køre i egen bil eller benytte offentlige transportmidler, har du mulighed for at få tilskud til transport.

NT's handicapkørsel

Betingelserne for optagelse i denne kørselsordning er, at du er fysisk bevægelseshæmmet og benytter ganghjælpemiddel eller kørestol/eller at du er blind/stærkt svagtsynet.

Kørselsordningen kan benyttes til sociale aktiviteter og til fritidsformål. Eller du kan f.eks. bruge handicapkørsel til besøg hos venner og familie, til indkøb og til kulturelle aktiviteter. Du kan også bruge ordningen til at køre til nogle former for behandling som f.eks. fysioterapi og tandlæge.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives. Du kan indscanne skemaet og derefter sende det med Digital Post til Hjørring Kommune, fra Borger.dk eller E-boks.dk eller du kan sende det pr. post til Borgerservice, ”Kørselskontoret”, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Du må forvente en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger. Hvis du bliver godkendt, vil kommunen give besked til NT, og du vil derefter kunne bestille ture ved henvendelse direkte til NT. 

Ansøgningsskema til handicapkørsel

Læs mere om Handicapkørsel

Her kan du læse mere om handicapkørsel på NT's hjemmeside

Bliver du ikke godkendt til kørselsordningen, har du mulighed for at benytte Flextur. 

Du kan læse mere om Flextur på NT's hjemmeside