Tilskud til høreapparater

Der er ændrede regler vedrørende tilskud til høreapparater. Er du folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler (fra før 1.1.2003), kan du nu søge om tilskud til høreapparater ved privat leverandør, hvis du har et helbredstillæg.

Det er en betingelse for at modtage helbredstillæg, at den samlede likvide formue ikke overstiger kr. 80.300,- i 2014. Helbredstillægget udbetales efter din personlige tillægsprocent.

Hvor meget kan du få dækket?

Du kan få dækket op til 85 % af egenbetalingen, hvis beløbet overstiger kr. 4.010,- for et øre, og kr. 6.362,- for 2 ører.

Pensionister, der er i en særlig vanskelig situation, har desuden mulighed for at søge om personligt tillæg til resten af deres egenbetaling.