Handicapbiler

Du kan søge kommunen om støtte til køb af handicapbil, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der påvirker din evne til at færdes. Funktionsnedsættelsen skal være stationær før der søges om støtte til køb af handicapbil.

Støtte bevilliges ud fra en samlet vurdering af

  • Helbredsforhold, der vanskeliggør dine muligheder for at færdes uden brug af bil
  • Gangfunktion
  • Selvhjulpenhed
  • Arbejds-, uddannelses- og trivselsmæssige forhold
  • Familieforhold
  • Boligforhold
  • Alder
  • Kørselsbehov (det skal være af stort omfang)
  • Øvrige forhold

Det er Myndighedsafdelingen, der vurderer, om der kan bevilges støtte til handicapbil. Der er i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ca. 1 år for ansøgninger.

Ved bevilling ydes støtte til køb af den billigste egnede bil. Den almindelige låneramme er max. kr. 174.000 (2014-pris), hvoraf borgeren som udgangspunkt selv tilbagebetaler 50%. Borgeren skal påregne selv at betale alle driftsomkostninger vedrørende bilen, herunder kasko- og ansvarsforsikringer, benzin/diesel, reparationer m.v.

Hvis du tidligere har haft handicapbil, og vil søge igen, og du mener dine forhold er uændret, kan du udfylde en tro- og love-erklæring, som du finder længere nede på denne side.

Du kan søge om støtte til køb af handicapbiler på linket herunder

Ansøg om handicapbil

Tro og love erklæring

Pjece: Støtte til køb af handicapbil