Hjørring Kommunes Frivilligpris 2017

Hjørring Kommune uddeler hvert år en frivilligpris, som påskønnelse af det frivillige sociale arbejde i kommunen.

Se billeder og video fra Frivilligpris 2017 her

Frivilligprisen uddeles til en person, gruppe, forening, organisation eller institution, der i overensstemmelse med Hjørring Kommunes Frivilligpolitik har ydet en særlig indsats inden for det frivillige sociale område.

Hvordan indstilles?

Du kan nu være med til at indstille kandidater til frivilligprisen 2017. Indstillingen skal være skriftlig, begrundet og indeholde kandidatens navn, adresse og organisatorisk tilhørsforhold. Ansatte i Hjørring Kommune, der gennem deres arbejde har forbindelse til frivilligområdet, kan ikke indstilles til prisen.

Fristen for indsendelse af indstillinger er mandag den 8. maj 2017.

Indstillinger sendes pr. mail til frivilligpris@hjoerring.dk

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget vælger herefter prismodtageren ud fra de indkomne indstillinger. Valg af prismodtager er ikke afhængig af antal indstillinger.

Frivilligprisen uddeles fredag den 9. juni i forbindelse med sommerfesten for frivilligheden i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.
Vinderen af prisen modtager en check på 15.000 kr.

Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte Louise Andersen på telefonnr. 72 33 50 03

Modtagere af Frivilligprisen

2017: Maret Mortensen, Myrna Pedersen, Jytte Andersen, Birthe Nørgård og Lis Gadegård
5 dedikerede frivillige på Vellingshøjcenteret

2016: De frivillige v/ Vendelbocentret
Frivilligt socialt arbejde til fordel for beboerne på Vendelbocentret

2015: Merete Pilgaard
Medstifter af Venligboerne

2014: Signe Nielsen
Næstformand i brugerrådet på Havbakken

2013: Erik Christoffersen
Formand for SIND i Hjørring

2012: Ruth Pedersen
Selvstændigt frivilligt socialt arbejde

2011: Anne Marie Jensen
Frivillig i Gigtforeningen

2010: Jette og Willy Schneider
Frivillige på Vendelbocentret