Hjørring Kommunes Frivilligpris

Hjørring Kommune uddeler hvert år en frivilligpris, som påskønnelse af det frivillige sociale arbejde i kommunen.

Frivilligprisen uddeles til en person, gruppe, forening, organisation eller institution, der i overensstemmelse med Hjørring Kommunes frivillighedspolitik for det sociale område har ydet en særlig indsats inden for frivilligt socialt arbejde.

Du kan nu være med til at indstille kandidater til frivilligprisen 2019 indenfor det sociale område.
Indstillingen skal være skriftlig, begrundet og indeholde kandidatens navn, adresse og organisatorisk tilhørsforhold.

Ansatte i Hjørring Kommune, der gennem deres arbejde har forbindelse til frivilligområdet, kan ikke indstilles til prisen.

Du kan sende indstillinger pr. mail til:

frivilligpris@hjoerring.dk

Fristen for indsendelse af indstillinger er mandag den 20. maj 2019.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget vælger herefter prismodtageren ud fra de indkomne indstillinger. Valg af prismodtager er ikke afhængig af antal indstillinger.

Hjørring Kommune uddeler i år frivilligprisen fredag den 14. juni 2019 i forbindelse med sommerfesten for frivilligheden.

Vinderen af prisen modtager en check på 15.000 kr.

Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte Tina Ravn Wrobel på telefonnr. 72 33 50 03.

Tidligere modtagere af Frivilligprisen

2018: Natteravnene i Hjørring
En gruppe dedikerede borgere, som sørger for tryghed i nattelivet

2017: Maret Mortensen, Myrna Pedersen, Jytte Andersen, Birthe Nørgård og Lis Gadegård
5 dedikerede frivillige på Vellingshøjcenteret

2016: De frivillige v/ Vendelbocentret
Frivilligt socialt arbejde til fordel for beboerne på Vendelbocentret

2015: Merete Pilgaard
Medstifter af Venligboerne

2014: Signe Nielsen
Næstformand i brugerrådet på Havbakken

2013: Erik Christoffersen
Formand for SIND i Hjørring

2012: Ruth Pedersen
Selvstændigt frivilligt socialt arbejde

2011: Anne Marie Jensen
Frivillig i Gigtforeningen

2010: Jette og Willy Schneider
Frivillige på Vendelbocentret