Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde kan være mange forskellige ting. I forbindelse med tildeling af støtte m.v. er der ret præcise afgrænsninger af, hvad der menes med frivilligt socialt arbejde.

At arbejdet er socialt betyder, at aktiviteten retter sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med. Det vil sige med udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper samt med aktiviteter inden for det sundhedsmæssige område.

Hjørring Kommune støtter gennem §18-puljen frivilligt socialt arbejde.

Servicelovens § 18

Du kan se Hjørring Kommunes frivillighedspolitik for det sociale område her