Til- og udmelding af SFO

Ved tilmelding til modulerne binder du dig for minimum 2. måneder.

Dit barn udmeldes automatisk fra SFO det år, det afslutter 3. klasse.

Hvis dit barn skal tilmeldes morgen-SFO i 4. klasse, skal du skrive dit barn op igen. Dit barn udmeldes automatisk fra morgen-SFO for 4. klasseselever med udgangen af 4. klasse.

Du har mulighed for at udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden.

Tilmeld eller udmeld dit barn af SFO