Moduler og priser for SFO

Skolefritidsordningen omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddagstilbud for børn i børnehaveklasse til 3. klasse. For børn i 4. klasse er der et morgentilbud.

Priser 2020

Priser gældende fra 1. januar 2020

Priser 2021

Hjørring kommunes takster for 2021 11 mdr. - juli betalingsfri.
Skolefritidsordning  Pr måned
Special SFO  1.251 kr.
SFO heldags  1.560 kr.
SFO Morgen    856 kr.
SFO Eftermiddag  1.211 kr.
SFO Morgentilbud 4. kl.     378 kr.*
* excl. Feriepasning i SFO  

Tilbud til elever fra børnehaveklasse til 3. klasse:

Heldagstilbud 

  • På skoleuger: kl. 6.30 til undervisningens start og fra undervisningens afslutning til 16.45, fredag til kl. 16.00.
  • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00. 

Morgentilbud 

  • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart
    På 10 ikke skoleuger. kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00.


Eftermiddagstilbud 

  • På skoleuger: fra undervisningens afslutning til 16.45, fredag til kl. 16.00.
  • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00.

Tilbuddet vil have ferielukket 2 uger om året.

Tilbud til elever i 4. klasse

Morgentilbud 

  • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart.
  • Tilbuddet omfatter ikke skoleferierne.

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.