Moduler og priser for SFO

Skolefritidsordningen omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddags-tilbud for børn i 0. - 3. klasse.

Priser 2018

Byrådet har, på deres møde d. 25/10-2017, vedtaget nye takster gældendende pr. 1/1-2018.

Heldagstilbud 1.336 kr*. pr. måned 2017

Heldagstilbud 1.428 kr*. pr. måned 2018

  • På skoleuger: kl. 6.30 til undervisningens start og fra undervisningens afslutning til 17.00, fredag til kl. 16.00.
  • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00. 

Morgentilbud 824 kr*. pr. måned 2017

Morgentilbud 818 kr*. pr. måned 2018

  • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart
  • På 10 ikke skoleuger. kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00.

Eftermiddagstilbud 1.014* kr. pr. måned 2017

Eftermiddagstilbud 1.110* kr. pr. måned 2018

  • På skoleuger: fra undervisningens afslutning til 17.00, fredag til kl. 16.00.
  • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00.
* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Tilbuddet vil have ferielukket 2 uger om året.

Læs serviceinformation for SFO