SFO - skolefritidsordning

Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder SFO før og efter skoletiden fra børnehaveklasse til 3. klasse. For 4. klasses elever er der tilbud om morgen-SFO.

På denne side kan du læse mere om de forskellige moduler og priser, og hvordan du opskriver og udmelder dit barn af SFO.

Moduler og priser for SFO

Skolefritidsordningen omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddagstilbud for børn i børnehaveklasse til 3. klasse. For børn i 4. klasse er der et morgentilbud.

Priser 2020

Priser gældende fra 1. januar 2020

Priser 2021

Hjørring kommunes takster for 2021 11 mdr. - juli betalingsfri.
Skolefritidsordning  Pr måned
Special SFO  1.251 kr.
SFO heldags  1.560 kr.
SFO Morgen    856 kr.
SFO Eftermiddag  1.211 kr.
SFO Morgentilbud 4. kl.     378 kr.*
* excl. Feriepasning i SFO  

Tilbud til elever fra børnehaveklasse til 3. klasse:

Heldagstilbud 

  • På skoleuger: kl. 6.30 til undervisningens start og fra undervisningens afslutning til 16.45, fredag til kl. 16.00.
  • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00. 

Morgentilbud 

  • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart
    På 10 ikke skoleuger. kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00.


Eftermiddagstilbud 

  • På skoleuger: fra undervisningens afslutning til 16.45, fredag til kl. 16.00.
  • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00.

Tilbuddet vil have ferielukket 2 uger om året.

Tilbud til elever i 4. klasse

Morgentilbud 

  • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart.
  • Tilbuddet omfatter ikke skoleferierne.

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Til- og udmelding af SFO

Ved tilmelding til modulerne binder du dig for minimum 2. måneder.

Dit barn udmeldes automatisk fra SFO det år, det afslutter 3. klasse.

Hvis dit barn skal tilmeldes morgen-SFO i 4. klasse, skal du skrive dit barn op igen. Dit barn udmeldes automatisk fra morgen-SFO for 4. klasseselever med udgangen af 4. klasse.

Du har mulighed for at udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden.

Tilmeld eller udmeld dit barn af SFO

Tilskud og friplads SFO

Her kan du læse om mulighederne for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Tilskud
Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave, integreret institution og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Fripladstilskud
Ligger familiens samlede husstandindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.

Beregn og søg om økonomisk friplads