SFO - skolefritidsordning

Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder SFO før og efter skoletiden fra børnehaveklasse til 3. klasse. For 4. klasses elever er der tilbud om morgen-SFO.

På denne side kan du læse mere om de forskellige moduler og priser, og hvordan du opskriver og udmelder dit barn af SFO.

Moduler og priser for SFO

Skolefritidsordningen omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddagstilbud for børn i børnehaveklasse til 3. klasse. For børn i 4. klasse er der et morgentilbud.

Tilbud til elever fra børnehaveklasse til 3. klasse:

Heldagstilbud 1.413 kr*. pr. måned 2019

  • På skoleuger: kl. 6.30 til undervisningens start og fra undervisningens afslutning til 16.45, fredag til kl. 16.00.
  • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00. 

Morgentilbud 829 kr*. pr. måned 2019

  • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart
    På 10 ikke skoleuger. kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00.


Eftermiddagstilbud 1.088* kr. pr. måned 2019

  • På skoleuger: fra undervisningens afslutning til 16.45, fredag til kl. 16.00.
  • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00.

Tilbuddet vil have ferielukket 2 uger om året.

Tilbud til elever i 4. klasse

Morgentilbud 336* kr. pr. måned 2019

  • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart.
  • Tilbuddet omfatter ikke skoleferierne.

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Til- og udmelding af SFO

Ved tilmelding til modulerne binder du dig for minimum 2. måneder.

Dit barn udmeldes automatisk fra SFO det år, det afslutter 3. klasse.

Hvis dit barn skal tilmeldes morgen-SFO i 4. klasse, skal du skrive dit barn op igen. Dit barn udmeldes automatisk fra morgen-SFO for 4. klasseselever med udgangen af 4. klasse.

Du har mulighed for at udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden.

Tilmeld eller udmeld dit barn af SFO

Tilskud og friplads SFO

Her kan du læse om mulighederne for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Tilskud
Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave, integreret institution og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Fripladstilskud
Ligger familiens samlede husstandindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.

Beregn og søg om økonomisk friplads