SFO - skolefritidsordning

Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder SFO fra 0. - 3. klasse.

Eleverne kan opholde sig i SFOen både før og efter skoletiden.

På denne side kan du læse mere om de forskellige moduler og priser, samt hvordan du opskriver og udmelder dit barn af SFO.

Moduler og priser for SFO

Skolefritidsordningen omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddags-tilbud for børn i 0. - 3. klasse.

Priser 2018

Byrådet har, på deres møde d. 25/10-2017, vedtaget nye takster gældendende pr. 1/1-2018.

Heldagstilbud 1.336 kr*. pr. måned 2017

Heldagstilbud 1.428 kr*. pr. måned 2018

  • På skoleuger: kl. 6.30 til undervisningens start og fra undervisningens afslutning til 17.00, fredag til kl. 16.00.
  • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00. 

Morgentilbud 824 kr*. pr. måned 2017

Morgentilbud 818 kr*. pr. måned 2018

  • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart
  • På 10 ikke skoleuger. kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00.

Eftermiddagstilbud 1.014* kr. pr. måned 2017

Eftermiddagstilbud 1.110* kr. pr. måned 2018

  • På skoleuger: fra undervisningens afslutning til 17.00, fredag til kl. 16.00.
  • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00.
* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Tilbuddet vil have ferielukket 2 uger om året.

Læs serviceinformation for SFO

Tilmelding og opsigelse af SFO

Her kan du læse om reglerne for tilmelding og udmeldelse af SFO.

Ved tilmelding til modulerne binder man sig i minimum 2. måneder. Alle tre tilbud/moduler skal opsiges med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden.

Tilmeld eller udmeld dit barn af SFO

Tilskud og friplads SFO

Her kan du læse om mulighederne for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Tilskud
Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Fripladstilskud
Ligger familiens samlede husstandindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Pladsanvisningens selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.

Beregn og søg om økonomisk friplads