Sygekørsel til skole

Hvis dit barn er blevet midlertidigt syg eller er kommet til skade, kan barnet få gratis transport mellem jeres hjem og distriktsskolen.

Du skal kontakte skolens kontor, der bestiller sygekørslen for jer. Du skal bede sygehus eller læge om at lave en udtalelse om, at det er nødvendigt, at dit barn bliver kørt til og fra skole. Udtalelsen skal du aflevere på skolen. Samtidig oplyser du skolen om, hvor længe sygekørslen er nødvendig.

Der er særlige regler for sygekørsel til børn, som har valgt en anden skole end distriktsskolen efter 1. august 2012. Disse børn kan kun få dækket de udgifter til sygekørsel, der ville have været til distriktsskolen.