Køretid i skolebussen

Vi forsøger at undgå, at dit barn skal køre i bus i mere end 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid.