Hvad er en skolebestyrelse?

Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en skolebestyrelse.

Skolebestyrelsens sammensætning kan variere fra skole til skole, men folkeskoleloven angiver, at forældrene altid skal have flertal. Formanden for bestyrelsen skal være en forælder. Forældrene i skolebestyrelsen vælges af og blandt forældrene på skolen og repræsenterer dermed alle forældre i skolebestyrelsen.

I skolebestyrelsen vil du komme til at samarbejde med medarbejder- og elevrepræsentanter. Skolens ledelse er sekretær for bestyrelsen.

Som forældrerepræsentant bliver man valgt for 4 år. 

Du kan læse mere om regler for skolebestyrelsen i Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet.