Skolebestyrelsen

Valgresultaterne for skolebestyrelsesvalg 2018

Den 1. august 2018 tiltrådte de nyvalgte forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne i Hjørring Kommune. Forældrerepræsentanterne er valgt for perioden 1. august 2018 - 31. juli 2022.

Du kan se de nyvalgte forældrerepræsentanter her.

Udpegning af eksterne repræsentanter til skolebestyrelserne

Folkeskolerne i Hjørring Kommune inviterer repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger med i skolebestyrelserne. HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED.

Hvad er en skolebestyrelse?

Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en skolebestyrelse.

Skolebestyrelsens sammensætning kan variere fra skole til skole, men folkeskoleloven angiver, at forældrene altid skal have flertal. Formanden for bestyrelsen skal være en forælder. Forældrene i skolebestyrelsen vælges af og blandt forældrene på skolen og repræsenterer dermed alle forældre i skolebestyrelsen.

I skolebestyrelsen vil du komme til at samarbejde med medarbejder- og elevrepræsentanter. Skolens ledelse er sekretær for bestyrelsen.

Som forældrerepræsentant bliver man valgt for 4 år. 

Du kan læse mere om regler for skolebestyrelsen i Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet.

Hvilken indflydelse har skolebestyrelsen?

Skolebestyrelsen skal: 

 • være med til at sørge for, at skoledagen er spændende, og undervisningen gør vores børn så dygtige som muligt
 • tilrettelægge det gensidige ansvar mellem skole og forældre
 • lave politikker for mobning og trivsel
 • være med til at indføre mere bevægelse for eleverne
 • deltage i ansættelser af lærere og skoleleder
 • lave retningslinjer for klassedeling
 • lave principper for, hvordan man skal arbejde med flere voksne i samme klasse
 • have indflydelse på kommunens skolepolitik
 • vedtage ordensregler
 • godkende budgetter
 • arbejde for, at skolens fysiske rammer er i orden

 

Du kan læse mere om skolebestyrelsens arbejde i Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet.

Regler for valg til skolebestyrelsen

Du kan læse om reglerne for valg til skolebestyrelsen i Bilag til Styrelsesvedtægt kapitel 10.