Indskrivning til børnehaveklasse

Den digitale indskrivning er åben fra 4. januar 2021 til 24. januar 2021.

På grund af COVID-19 situationen og restriktioner om forsamlingsforbud i større mængder, er proceduren for indskrivningsarrangementer anderledes i 2021 end tidligere år for skolerne.

Se tidspunkt og procedure for indskrivningsarrangement for den skole du ønsker, dit barn skal skrives op på.

Der kan dog forekomme ændringer omkring indskrivningsarrangementerne, hvis udviklingen i COVID-19 situationen tilsiger det, så hold jer venligst orienteret på skolens hjemmeside eller kontakt skolen.

Indskrivning

For at skrive dit barn op til skole skal du bruge selvbetjeningsløsning. Den distriktsskole, som dit barn hører til, kommer frem, når du logger ind på den digitale indskrivning i linket herunder.

Du skal bruge dit NemID, når du skriver dit barn op til skole. Har du ikke et NemID, eller har du problemer med at få det til at fungere, kan du få hjælp på den digitale hotline.

For at kunne logge ind, skal du have forældremyndigheden over det barn, du vil indskrive. Det er desværre ikke muligt for plejeforældre at benytte den digitale skoleindskrivning. Plejeforældre skal derfor kontakte den skole, hvor barnet skal indskrives.

Starter dit barn i en folkeskole/privatskole/friskole, eller ønsker du skoleudsættelse, skal du også gå ind og bruge den digitale selvbetjeningsløsning. 

Skriv dit barn op til skole her

Læs mere om skolestart her