Fælleselevråd

I Hjørring Kommune har vi et fælleselevråd med elever fra 6. til 10. klasse. Alle vores undervisningssteder er repræsenteret.

Målet for fælleselevrådet er samarbejde, dialog og kommunikation på tværs af kommunens folkeskoler. Det betyder fokus på udvikling af fællesskab og sammenhold skolerne imellem. Samtidig arbejder medlemmerne i Hjørring Kommunes Fælleselevråd for bedre trivsel i skoledagen.    

Fælleselevrådets møder

Fælleselevrådet holder fem til seks møder om året. Eleverne har selv besluttet, at møderne skal holdes forskellige steder afhængig af, hvad der giver mening i forhold til mødets dagsorden. Samtidig giver det dem mulighed for at blive klogere på, hvad der sker i deres kommune.

Fælleselevrådet er etableret på baggrund af en beslutning af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget. Etableringen er foregået i tæt samarbejde med Danske Skoleelever.

Hjørring er kåret til årets elevvenlige kommune

Hjørring blev i april 2016 kåret til årets elevvenlige kommune. Bag kåringen stod Danske Skoleelever og her er et uddrag fra deres begrundelse:

”I Hjørring fælleselevråd har de ikke været bange for, at tænke nye tanker om fælleselevrådsarbejdet. Der har formået at gøre hvert fælleselevrådsmøde til en event, hvor man ikke bare sidder ved et bor og snakker. På den måde har eleverne mødt mennesker og foreninger, der beskæftiger sig med børn og unge i kommunen på en ny og givende måde. Hjørring kommune har således vist en stor forståelse for begrebet fælleselevråd ved, at sætte fokus på fællesskab, samarbejde og innovation. De har lige fra starten haft høje ambitioner, som fælleselevrådet med det samme har taget til sig, og hele tiden overstiger”.