Pasningstilbud (SFO)

Du kan skrive dit barn op til skolefritidsordning (SFO) i den digitale pladsanvisning. Dit barn udmeldes automatisk af børnehave med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i børnehaveklasse.

Skriv dit barn op til pasning